... Láska, svoboda, radost a tvořivost ...

Duben 2018

Poselství k nalezenému medailonu Panny Marie z Guadalupe

4. dubna 2018 v 8:49 | Vlasta Fišrová |  O mně
Deník Blesk dnes (tj. 4.4.2018) přináší článek s titulkem: Oceán jí přinesl madonu! s podtitulkem Češka si z USA přivezla záhadný talisman. Článek vznikl na základě mého rozhovoru s redaktorkou Helenou Lacinovou, kterou dobře znám. A již před časem jsem si i díky ní vytvořila lepší vztah k tzv. bulváru. Mám ještě co říct k tomu příběhu, ale nyní se věnuji "obyčejné" práci. Tu mám v Klášterci nad Ohří. Zveřejním tedy zatím poselství, pro které jsem si jela do Havlíčkova Brodu za Marcelou Zvolánkovou. Pověděla mi:
Vítej dcero má, myslíš, že se Ti to jen zdá.
Jsi anděl, který přišel na Zemi vyléčit lhostejnost a proměnit ji na mír a na radost. Prostřednictvím Tebe, Tvých milých slov, laskavosti, podpory i skrze Tvé texty pomáháš mnoha lidem od utrpení a zlosti, do radosti.
To je Tvůj plán duše, Tvé poslání, pomáhat mnoha lidem od strádání.
Lhostejnost měníš na lidskost, která je potřeba pro lásku a pro radost. Lidskost je dobro a laskavost v každém srdci ukrytá, která se pod energií obav, bolesti a strachu v každém z vás ukrývá.
Svou energií Anděla otevíráš dobro a laskavost, aby ve světě bylo jí pro všechny dost. S úctou a obdivem, hlavy své k Tobě skláníme, všichni Tvé úsilí s nadšením chválíme.
Jsme stále v Tvé blízkosti, jsme Tvoji průvodci a naše energie je neustále Tvojí součástí.
Čekáme vždy na svolení, abychom mohly být součástí Tvé cesty a Tvého laskavého vedení.
Ukazatelů kdo jsi a proč jsi tady dostáváš od nás stále mnoho, spolu ruku v ruce dokážeme změnit velmi mnoho.
Lhostejnost lidí Tě vždy trápila, proto jsi se na Zemi pomáhat lidem vrátila. Lhostejnost lidí vnímáš jako obrovskou bolest, toužíš s ní na Zemi konečně zamést.
Snaž se moje milá více si věřit, vždyť Ty víš, že máš velkou moc a božskou sílu v sobě pomáhat všem lidem v této nové době.
Pocitem mražení nebo tepla po Tvém těle, dáváme Ti objetím o sobě vědět.
Medailonek získala jsi již zpět na svou ochranu, obdaří Tě božskou mocí, získáváš zpět svou božskou sílu Anděla, vždyť uvnitř sebe jsi to vždy o sobě věděla.
Seslalo Tě samo nebe aby jsi pomáhala na Zemi vytvářet Nebe.
Měj ráda sama sebe, važ si svého těla, to je to, co by Tvá krásná duše chtěla.
Získáš takto sebeúctu, respekt a na duši klid, to by přece každá bytost chtěla mít.
Mnoho lidí na Zemi lhostejností ostatních strádá, to Ty nevidíš ráda, proto zvedneš vlnu lidskosti na podporu za lidská práva.
My voláme hurá a sláva a přejeme Ti mnoho odvahy, lásky, radosti a pohody.