... Láska, svoboda, radost a tvořivost ...

Březen 2018

Jak mi oceán věnoval medailon Panny Marie z Guadalupe

27. března 2018 v 14:58 | Vlasta Fišrová |  O mně
Mám velmi ráda místa spojená s mariánskou úctou. Nejblíž mému domovu je poutní kostel Panny Marie v Květnově na Chomutovsku. Tentokrát jsem se ale vypravila mnohem dál a původně jsem vůbec netušila, že si až z USA, města New Yorku, přivezu tak neobvyklý a zároveň jedičný medailon. Je totiž na první pohled "vsazený" do kamene. Lépe řečeno se jedná o slepenec, který vzniká tlakem třeba právě na dně moře. Medailon zde možná kdysi při plavbě k vytoužené zemi někdo z pasažerů jedné z lodí ztratil. Nebo se uvolnil z řetízku při koupání, i když to je na veřejné pláži v Conay Island nejspíš i v létě zakázané (byli jsme tu v zimě a viděli ceduli s popisem všech aktivit zde zapovězených. Týkají se tedy zejména ochrany životního prostředí a jedinečnosti písečné pláže, která slouží rackům i lidem. Racci přilétají v celých hejnech, lidé se tu jednotlivě či po skupinkách procházejí na čerstvém vzduchu).
Na medailon, který má spodní část kovovou, se přichytil písek a různé minerály i s drobnými kamínky, vše se spojilo v jeden řekněme amulet. Jak dlouho takový slepenec (to je přímo odborný termín nerostu) vzniká, zatím nevím, takže ani netuším, kdy se ještě původní medailon do oceánu dostal. Působením mořských proudů však jednoho dne oceán medailon vyplavil. A to právě ve chvíli, kdy jsem tu na pláži v Coney Island hledala lastury. Pár metrů ode mě přitom chodila s detektorem kovů jiná žena, ale to štěstí jsem měla zrovna já. Nemluvím teď o nějaké hodnotě snad šperkařské, ta vysoká zřejmě nebude, ale o jistém poselství. Přední část medailonu s motivem Panny Marie z Guadalupe je totiž minerály nepohlcená, a jasně viditelná. Jako by nám ta žena chtěla opět něco říct.


A jaké je to poselství? V první chvíli jsem se cítila být osobně obdarovaná a ujištěná, že jsem pod ochranou. Docela jsem se totiž v té daleké zemi bála, i když jsem tu byla s manželem. Byla to ale individuální cesta, nemáme tu žádné známé, natož rodinu. A nejsme už nejmladší, abychom cestovali do dalekových zemí bez obav "co vše se může přihodit". Nejistota pramenila i díky naší mizerné znalosti angličtiny.

Obraz Panny Marie z Guadalupe má velmi zajímavou historii. Podrobněji je zaznamenána na wikipedii, která odkazuje na oficiální církevní zdroje. Ke zjevení došlo v r. 1531 v Mexiku, kde bylo také zaznamenáno nejdřív v indiánské řeči náhuatl. "Její šaty se podobaly slunci a vyzařovaly paprsky. A skála a kamení na místě, kde stála, byly proniknuty září a paprsky, takže vypadaly, jako by byly ze smaragdů a drahokamů, země zářila barvami duhy. Suché keře a kaktusy, které se tu vyskytují, vypadaly jako ze zelenavých per a jejich výhonky byly jako z tyrkysu, lupení a dokonce i trhny zářily jako zlato." píše se v indiánském záznamu zjevení dívky tmavší pleti a indiánského vzezření na Tepeyacu.
Na zmíněném kopci byl před dobytím Mexika španělskými kolonizátory pěstován kult bohyně plodnosti Tonantzin a bohyně země Coatlicue. Pro indiány tak bylo zjevení na jejich svatém pahorku jasné svým poselstvím, místní františkáni jej však přijímali nejdříve skepticky.
Důkazem přítomnosti Panny Marie se stalo její zobrazení na plášti Juana Diega, který přinesl zdejšímu biskupovi růže tak, jak Panna Marie řekla. Obraz na plášti přitom vykazuje spíše znaky fotografie, nejsou zde žádné tahy štětcem a je podivuhodné, že plátno z agáve přetrvalo až do dnešních dní. I když je vystavováno kouři ze svící a pod.
Záhadology jistě zaujme skutečnost, že v očích obrazu bylo po velkém zvětšení objeveno 12 postav, které se tu zrcadlí. Jedná se o lidi, kteří byli přítomni zjevení obrazu. Lidským okem je viditelná pouze největší z postav. Také původ pigmentů těchto siluet je neznámý.

Panna Marie Guadalupská se stala patronkou lidí nejen střední, ale i Latinské Ameriky. Je dodnes velmi uctívána.
Basilika Naší Paní Guadalupské je největší mariánskou svatyní na světě. Navštívuje jí kolem 20 miliónů věřících ročně. Ti se modlí před milostným obrazem La Virgen Morenita, Panny Marie Guadalupské. Guadalupe zamená v indiánském nářečí "Ta, která zvítězila nad hadem".