... Láska, svoboda, radost a tvořivost ...

Leden 2011

Autoportrét v krasohledu od Petra Nikla

31. ledna 2011 v 22:09 | Vlasta Fišrová |  O mně
Byli jsme se podívat v pražském Mánesu na instalaci mého oblíbeného výtvarníka a přinesli si odsud několik pěkných autoportrétů... u Niklova krasohledu se totiž jeden dívá a druhý jej z opačného konce může vyfotit. Takže díky Zdendovi a Peťovi vznikl tento snímek:kraso

Nové olejomalby pospolu

22. ledna 2011 v 17:25 | Vlasta Fišrová |  Olejomalby
Malování mě velmi baví... a mám radost, jak vznikají další obrazy, které prozatím umisťuji takto pospolu, než olejové barvy zaschnou... inspirace mám spousty.

obrazky

Rozjíždí se nový světelný projekt

20. ledna 2011 v 18:38 | Vlasta Fišrová |  Oblíbená místa
Mí přátelé, kteří dosud adminovali Cesty duší a Novou zemi na ningu dnes rozjeli nový společný projekt, který přináší spoustu možností ke sdílení... a protože jsem dnes velmi silně vnímala energii sv. Anežky české, tak jsem první blogové zamyšlení věnovala jejímu odkazu. A teď poslouchám krásné písničky, které vložili další uživatelé, přidáváme i fotografie... a je tu také možnost e-shopu. Nyní dolaďujeme název.

Nádhera moře - hry delfínů

17. ledna 2011 v 22:46 | Vlasta Fišrová |  Oblíbená místa

Slunce odívá stromy zlatem...

16. ledna 2011 v 17:52 | Vlasta Fišrová |  Fotoobrazy
Včera se mi připomněly stromy, viděla jsem je za víčky před usnutím... byly to  pohledy do korun stromů, jako bych měla kukátko a rozhlížela se... tak jsem vyšla na procházku,  slunce krásně svítilo, větve stromů a lidé procházející vděčně čerpali to teplo a světlo...

nebestromy
Toto je obrázek stromový fotografovaný přes okno, proto je vidět dvojmo, další fotečky najdete tady.
Dnešní dárek pro mě

13. ledna 2011 v 20:55 | Vlasta Fišrová |  O mně
Vytvořila jsem fotografie ohně a představila je nejdříve na facebooku, kde to žije sdílením... a ejhle, přišel dárek neobvyklý, žena jménem Ludmila jej stvořila, je to koláž jedné mé podobenky a fotografie mé... a krásná slova vděčnosti a sdílení mezi námi proudí... a já děkuji za toto proojování a sdílení, které obohacuje nejen nás samé... i my zprostředkovatelé božského potřebujeme občas povzbudit, že má ohlas mezi lidmi to, čemu věnujeme tolik energie... neb jsme taky normální lidi. :-) A tam nahoře to dobře vědí, a tak nám další své posly posílají... funguje to skvěle. :-)

kolaz

Kumránské svitky - pravda sdělená Ježíšem

9. ledna 2011 v 14:53 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
...Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........ 

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

- Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

- Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

- Jak přemoci neštěstí ?


Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


- Jak dosáhneme štěstí ?


Šťastní jsou ti, kdo
jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo
jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo
našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo
přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo
hledají.
Šťastní jsou ti, kdo
jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo
naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo
naplňují sváposlání.
Šťastní jsou ti, kdo
poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo  se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo
žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo
vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo
se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo
plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo
jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo
jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo
si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo
milují.
Šťastní jsou ti, kdo
vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo
tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo
jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo
odpouštějí.


- V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení
jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
- Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

- Jaká je podstata reality ?

,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku
,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :


"
Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou."

Sluneční lázeň

7. ledna 2011 v 23:01 | Vlasta Fišrová |  Olejomalby
lazen

Žena zlatem a stříbrem oděná, z moře zrozená...

2. ledna 2011 v 21:48 | Vlasta Fišrová |  Olejomalby
Dnešní radostná práce, nacházení Podstaty...děkuji Leonardovi a všem, kteří při mě jsou...

zena

Naše krásná země česká... Boni Pueri

1. ledna 2011 v 20:46 | Vlasta Fišrová

Nový rok plný tvořivé práce

1. ledna 2011 v 16:13 | Vlasta Fišrová |  O mně
Rok 2011 jsem zahájila prací tvořivou... pod rukama mi vznikaly úžasně barevné a jemné enkaustické obrázky,v nichž nejen já mnohé vidím a vnímám... děkuji všem svým přátelům, s nimiž jsem v kontaktu především na facebooku a Nové Zemi, kde sdílíme své vize. Krásný začátek nového roku. :-)
enka