... Láska, svoboda, radost a tvořivost ...

Prosinec 2010

EXIL 51 - talentovaná mladá kapela

31. prosince 2010 v 11:52 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
Má kamarádka Ivuš má úžasného syna... a díky znám tuto kapelu
z Liberce, ať se daří, kluci... tady je i prima videjko.


Rok 2010 - realizace výstav

31. prosince 2010 v 5:46 | Vlasta Fišrová |  O mně
Letošní rok byl opravdu plodný... podařilo se mi zrealizovat tři výstavy samostatné, jednu společnou se Zdendou, a na závěr roku jsem se ještě zúčastnila fotografické soutěže v Jihlavě. Můj věrný dokumentarista Zdenda zachytil ty radostné okamžiky ve fotografiích.
Bylo to nádherné sdílení s lidmi, předávání světelného poselství, vzájemného obdarovávání... a co mě čeká v roce 2011? Zatím mám nabídku na výstavu v kostele sv. Václava ve Výsluní a nejspíš oslovím několik kulturních institucí v našem regionu, protože to, co se mi podařilo zaznamenat obrazem, má co říci lidem dobré vůle... děkuji všem, kteří se mnou dosud spolupracovali za vstřícnot a podporu a těším se na další vnímavé lidi, s nimiž se ještě potkám... neboť obrazy a fotografie promlouvají přímo k duši a ta si podněty žádá stále více...

vernisaz
Jeden z krásných okamžiků, vernisáž výstavy v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově

Ať hlasy andělské k nám proudí ještě hojněji...

31. prosince 2010 v 4:25 | Vlasta Fišrová |  Andělské příběhy
... to je mé přání do roku nového. A jsem velmi ráda, že jsem u toho, u nádherné změny lidského vědomí, která se děje ...

pf


Z Ježíšova deníku

31. prosince 2010 v 4:09 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
Přirozená není dokonalost, ale dokonalá je přirozenost.

Vánoční poselství mě nejbližší...

25. prosince 2010 v 19:19 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
Letos opět proudilo mezi námi mnoho přáníček... a mě osobně se ozřejmuje to, co jsem v předchozích letech vnímala jako nepochopitelné. Proč jsme vlastně vánoce vytvořili? Neumíme být na sebe hodní celý rok? Cožpak není každý den svátkem? Proč některé dny v roce vyvyšovat nad jiné? Nemluvě už o konzumní podobě těchto dnů... a letošní vánoce přišla změna. Smíření a zároveň tvorba nového... takto vyjádřeno Josefem Šálkem:

Nechť všichni lidé a bytosti z této i jiných planet, z tohoto i jiných Vesmírů prožívají v těchto chvílích pocity Radosti, Štěstí, Lásky a Hojnosti.
Nechť si všichni zvědomí, že tyto pocity jsou jejich vlastními, nikdo jim je nemůže vzít a záleží jen na nich, zda si je trvale ponechají otevřené.
Nechť si uvědomí, že již mohou být stále šťastni a svá srdce bez bázně a strachu rozevřou.
Nechť tak s vděčností poděkují svátkům vánočním za jejich pomoc při rozevírání této překrásné růže poznání a již navždy je propustí z této služby.
Nechť pochopí, že když tak učiní, přestanou tak rozlišovat okamžiky všední a nevšední a svátkem se jim stane každý okamžik jejich bytí.
Nechť každý pozná krásu a kouzlo přítomnosti.
Staniž se!
S úctou a Láskou
Pepa :-)

Společně ke Zdroji

22. prosince 2010 v 22:02 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
Na své cestě spirituální a výtvarné potkávám tak zajímavé lidi... jedním z nich je Vladimír Kiseljov, potkali jsme se na festivalu Rajská zahrada, kde organizoval společné malování, a jeho akce můžu ze srdce doporučit... dnes mě na facebooku potěšilo PF s nádherným obrazem... tady je :


Inspirace nejen pro dnešek

20. prosince 2010 v 18:35 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba
Jste dobro a milosrdenství a soucit a porozumění.
Jste klid a radost a světlo.
Jste odpuštění a trpělivost, síla a odvaha, jste pomocníci v době nedostatku, utěšitelé v době smutku, léčitelé v době zranění, učitelé v době zmatku.
Jste nejhlubší moudrost a nejvyšší pravda, největší klid a nejkrásnější láska.
To všechno jste.
A v některých okamžicích života si to uvědomujete.
Rozhodněte se, že si to budete uvědomovat stále.

Z knihy Hovory s Bohem, N. D. Walsch

Síla slunečního kotouče

16. prosince 2010 v 14:28 | Vlasta Fišrová |  Fotoobrazy
slunce
I teď v zimě nádherně září... a je tu pro všechny.

Krása stromů ve fotografii - výstava

8. prosince 2010 v 16:11 | Vlasta Fišrová |  Další aktivity
Ráda jsem přijala pozvání na tuto fotografickou přehlídku, přijedeme se do Jihlavy podívat 12.12.2010 mezi 11. - 12. hodinou, kdy se můžu setkat s přáteli z Vysočiny... zván je samozřejmě každý milovník přírody, už se těším, co tu pro nás bude připraveno k vidění ...  

pozvanka

Karlštejnská mystéria

4. prosince 2010 v 18:49 | Vlasta Fišrová |  Další aktivity
Na semináři s Hanou Blochou jsme prožily něco krásného... v celistvosti to popsat neumím, tak si počkejme na knižní zpracování tohoto příběhu... tedy toho, kam nám bylo dovoleno nahlédnout. Esoterický příběh, který se vine dějinami, jsem zaznamenala těmito snímky.

A tento otisk dlaně na okně, kde jsme společně pracovali a sdíleli, patří tomu, kdo nad námi bdí...

otisk

Kristovo zasvěcení od Mistra Ježíše

4. prosince 2010 v 15:25 | Vlasta Fišrová |  Inspirující texty a hudba

Přijala Natalie Glasson - 29/10/10


Vystupuji ze zářícího zlatobílého světla a kráčím k vám, abych stanul před vámi, svým zrakem vstřebávám vaši krásu, podstatu a pravdu vašeho bytí a duše. Na vaši počest, jakožto majáku Stvořitelova světla, poklekám před vámi a beru vaše ruce do svých. S láskou, soucítěním a pravdou něžně líbám hřbet a dlaň obou vašich rukou a přikládám je na své čelo. A nyní dovoluji té lásce a míru mého bytí a mé mysli, aby vás zcela objala a nechávám svou energii proudit a propojit se s vaší. Jsme jedním a navěky jím zůstaneme.

Nechte odejít všechny zábrany, pochyby, strachy a nejistoty, jste stále v náruči Stvořitele, jste v bezpečí a já jsem tu, abych vás vedl do větší jednoty se Stvořitelovou duší. Není většího prožitku, než zažít úplnou jednotu se Stvořitelem, být jen láskou, blažeností, mírem, harmonií a čistým jasným světlem. Jste-li připraveni na toto zasvěcení, pak vás provedu nebeskými zahradami hluboko do Stvořitelova srdce.

Možná se ptáte, proč jsem vám přišel pomoci dosáhnout zasvěcení; odpověď je pravdivá a čistá, teď je ten správný čas pro sjednocení energií a rozvoj nového vědomí. Nyní je čas pro přístup k vyšší pravdě a jejímu ukotvení hlouběji ve vašem bytí, aby pomáhala nejen vašemu osobnímu duchovnímu vzestupu, ale i zvyšování vibrací lásky na Zemi. Toto zasvěcení je jednoduché, jako všechna učení a vhledy přicházející od Stvořitelovy duše, má vám pomoci k hlubšímu vtělení Kristova vědomí a aktivovat Krista ve vašem bytí, tedy čistou přítomnost lásky.

Ze svého srdce nechávám vystoupit zlatý plamínek světla, krásný jako drahokam a pulzující a hřejivý jako slunce. Držím tento zlatý plamen světla ve svých do poháru sevřených dlaních. Je pro mne tak drahý, je nositelem a představitelem skutečné pravdy a čistoty Stvořitele. Vibrace, která je tak jemná a rychlá, nese Stvořitelovo kosmické světlo, Jeho lásku a Jeho pravou podstatu. Před vámi je koncentrovaná energie Stvořitelova srdce.

Nechť se váš zrak upře na tento zlatý plamen světla.

Nechť vaše tělo dýchá toto zlaté světlo, aby vás zcela objalo.

Dovolte své mysli, aby přijala tu zářící čistotu zlatého plamene světla.

Dovolte sami sobě stát se jedním s tímto zlatým plamenem, vaše tělo, vaše bytí i mysl jsou s tímto světlem v harmonii. Stáváte se zlatým plamenem, jako se on stává vámi. Uvolněte se v tomto stavu bytí a uvědomte si, že se sjednocujete s mocným aspektem Stvořitelovy lásky.

Daruji vám tento vzácný zlatý plamen jako dar z hloubi své duše. Je to Kristovo vědomí, nejčistší forma lásky Stvořitelovy duše, kterou vám nabízím. Zlaté světlo uchovává vysokou vibraci lásky, ale také vás povzbuzuje, abyste na Zemi jako láska jednali, mluvili, slyšeli, viděli, pohybovali se a byli uvolnění. Dovolte lásce, aby byla vaším světelným průvodcem, vaším učitelem, vaší součástí a duší. Nechť vás zlaté světlo Kristova vědomí zcela obklopí. Čím více přijmete Kristovo světlo do svého bytí, tím větší plamen zlatého světla vyroste kolem vás a vstoupí do vašeho okolí a vaší reality.

Mějte naprostou důvěru v to, že zlatý plamen Kristova vědomí nyní pracuje s vaším tělesným a energetickým systémem a zcela vás proměňuje v maják lásky a Kristova světla. Hluboké léčení a změna vašich energií probíhá jak přijímáte a dýcháte zlaté světlo. Vězte, že toto je pravda a vy si zcela zasloužíte lásku a transformaci, kterou právě zažíváte.

Možná si přejete prohlásit:

'Důvěřuji lásce Stvořitele a Mistru Ježíši, že mě nyní zcela uzdravují.'

Nechť se zlaté světlo zkoncentruje ve vaší srdeční čakře, prociťujte světlo téměř jako tekuté a rozžhavené a spalující veškeré bariéry a omezení, která jste si vytvořili, protože jste se báli být všeobjímající láskou a žít ji. Stvořitelovo objetí může být zdrcující a mocné, když jsme si ho v minulosti nedovolili přijímat. Nyní je čas potvrdit přijetí a vůli přijmout Stvořitelovo láskyplné objetí.

Možná si přejete prohlásit:

'Otevírám své srdce láskyplnému objetí Stvořitele.'

Představte si, prociťte nebo prohlaste své srdce za květ pozvedající se ke slunci a koupající se v teplém láskyplném světle. Možná cítíte jisté nepohodlí, jak světlo teče jak do vaší srdeční čakry, tak z ní. Jak svou srdeční čakru otevíráte přítomností Kristova vědomí vně i uvnitř vašeho bytí, vyrovnáváte se s novým stupněm Kristovy energie, s mou duší a s duší Stvořitele. Vězte, že toto je uvolnění, aktivace a vyrovnávání.

Může to vyžadovat trochu času a trpělivosti, ale zatímco probíhá tato integrace, dovolte si opakovat po určitou dobu tuto afirmaci (vhodných bude deset až patnáct minut):

'Já jsem Kristus.'

Jak si to opakujete v duchu nebo nahlas, nechť vibrace a energie těchto slov pulzuje vaším celým bytím, jako vlna aktivní energie, proudící skrze a kolem vašeho bytí, zvyšující vaši vibraci a podíl lásky a Krista ve vás. Bude to velmi mocné, pokud si dovolíte být ve svém středu silní a jistí a budete afirmací potvrzovat vtělování a přijímání Kristovy energie, existence a světla.

Jak se buduje energie na nové úrovni, možná pociťujete, jak na vás zlaté světlo padá jako třpytící se sprška a vaše srdeční čakra září blažeností, svobodou a láskou. Energie začíná proudit ze samých hlubin vašeho bytí, aby se manifestovala na Zemi, aktivujete Krista v sobě. Jste aspekt, energie a zdroj Kristovy a Stvořitelovy lásky, která již přirozeně ve vás existuje.

Dovolte si prohlásit se silou a oddaností:

'Objímám a vítám věčného Krista v sobě, Kristovy energie a bytí, jakožto Kristovo vědomí na Zemi.'

Toto je přechod, který vyžaduje určitý čas a vývoj, denní soustředění a pozornost. Představujte si sebe sama jako energii Krista kráčejícího po Zemi, osvobozeného od ega a nadřazenosti, jen objímajícího a sdílejícího lásku Stvořitele, Kristovo vědomí. Jste více než hodni této existence, i když se zabýváte svou fyzickou realitou a denními povinnostmi na Zemi. Každý okamžik vašeho života může být posvátný, čistý a plný lásky, když si to dovolíte a zůstanete ve spojení a v naladění se samým jádrem vaší srdeční čakry a vědomím Stvořitele.

Až budete připraveni, je mým přáním poslat vaše zlaté bytí a energii do hloubi Země jako symbol ukotvení Kristovy energie a Krista ve vás do vaší fyzické reality a pozemské současnosti. Jen vy můžete rozhodnout, zda jít svou cestou jako Kristova energie je pro vás a vaši duši vhodné, ale já jsem tu, abych vás objal a vždy vás vedl.

Jsem váš přítel a bratr.

Já jsem Mistr Ježíš.


Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.