... Láska, svoboda, radost a tvořivost ...

Poselství k nalezenému medailonu Panny Marie z Guadalupe

4. dubna 2018 v 8:49 | Vlasta Fišrová |  O mně
Deník Blesk dnes (tj. 4.4.2018) přináší článek s titulkem: Oceán jí přinesl madonu! s podtitulkem Češka si z USA přivezla záhadný talisman. Článek vznikl na základě mého rozhovoru s redaktorkou Helenou Lacinovou, kterou dobře znám. A již před časem jsem si i díky ní vytvořila lepší vztah k tzv. bulváru. Mám ještě co říct k tomu příběhu, ale nyní se věnuji "obyčejné" práci. Tu mám v Klášterci nad Ohří. Zveřejním tedy zatím poselství, pro které jsem si jela do Havlíčkova Brodu za Marcelou Zvolánkovou. Pověděla mi:
Vítej dcero má, myslíš, že se Ti to jen zdá.
Jsi anděl, který přišel na Zemi vyléčit lhostejnost a proměnit ji na mír a na radost. Prostřednictvím Tebe, Tvých milých slov, laskavosti, podpory i skrze Tvé texty pomáháš mnoha lidem od utrpení a zlosti, do radosti.
To je Tvůj plán duše, Tvé poslání, pomáhat mnoha lidem od strádání.
Lhostejnost měníš na lidskost, která je potřeba pro lásku a pro radost. Lidskost je dobro a laskavost v každém srdci ukrytá, která se pod energií obav, bolesti a strachu v každém z vás ukrývá.
Svou energií Anděla otevíráš dobro a laskavost, aby ve světě bylo jí pro všechny dost. S úctou a obdivem, hlavy své k Tobě skláníme, všichni Tvé úsilí s nadšením chválíme.
Jsme stále v Tvé blízkosti, jsme Tvoji průvodci a naše energie je neustále Tvojí součástí.
Čekáme vždy na svolení, abychom mohly být součástí Tvé cesty a Tvého laskavého vedení.
Ukazatelů kdo jsi a proč jsi tady dostáváš od nás stále mnoho, spolu ruku v ruce dokážeme změnit velmi mnoho.
Lhostejnost lidí Tě vždy trápila, proto jsi se na Zemi pomáhat lidem vrátila. Lhostejnost lidí vnímáš jako obrovskou bolest, toužíš s ní na Zemi konečně zamést.
Snaž se moje milá více si věřit, vždyť Ty víš, že máš velkou moc a božskou sílu v sobě pomáhat všem lidem v této nové době.
Pocitem mražení nebo tepla po Tvém těle, dáváme Ti objetím o sobě vědět.
Medailonek získala jsi již zpět na svou ochranu, obdaří Tě božskou mocí, získáváš zpět svou božskou sílu Anděla, vždyť uvnitř sebe jsi to vždy o sobě věděla.
Seslalo Tě samo nebe aby jsi pomáhala na Zemi vytvářet Nebe.
Měj ráda sama sebe, važ si svého těla, to je to, co by Tvá krásná duše chtěla.
Získáš takto sebeúctu, respekt a na duši klid, to by přece každá bytost chtěla mít.
Mnoho lidí na Zemi lhostejností ostatních strádá, to Ty nevidíš ráda, proto zvedneš vlnu lidskosti na podporu za lidská práva.
My voláme hurá a sláva a přejeme Ti mnoho odvahy, lásky, radosti a pohody.

 

Jak mi oceán věnoval medailon Panny Marie z Guadalupe

27. března 2018 v 14:58 | Vlasta Fišrová |  O mně
Mám velmi ráda místa spojená s mariánskou úctou. Nejblíž mému domovu je poutní kostel Panny Marie v Květnově na Chomutovsku. Tentokrát jsem se ale vypravila mnohem dál a původně jsem vůbec netušila, že si až z USA, města New Yorku, přivezu tak neobvyklý a zároveň jedičný medailon. Je totiž na první pohled "vsazený" do kamene. Lépe řečeno se jedná o slepenec, který vzniká tlakem třeba právě na dně moře. Medailon zde možná kdysi při plavbě k vytoužené zemi někdo z pasažerů jedné z lodí ztratil. Nebo se uvolnil z řetízku při koupání, i když to je na veřejné pláži v Conay Island nejspíš i v létě zakázané (byli jsme tu v zimě a viděli ceduli s popisem všech aktivit zde zapovězených. Týkají se tedy zejména ochrany životního prostředí a jedinečnosti písečné pláže, která slouží rackům i lidem. Racci přilétají v celých hejnech, lidé se tu jednotlivě či po skupinkách procházejí na čerstvém vzduchu).
Na medailon, který má spodní část kovovou, se přichytil písek a různé minerály i s drobnými kamínky, vše se spojilo v jeden řekněme amulet. Jak dlouho takový slepenec (to je přímo odborný termín nerostu) vzniká, zatím nevím, takže ani netuším, kdy se ještě původní medailon do oceánu dostal. Působením mořských proudů však jednoho dne oceán medailon vyplavil. A to právě ve chvíli, kdy jsem tu na pláži v Coney Island hledala lastury. Pár metrů ode mě přitom chodila s detektorem kovů jiná žena, ale to štěstí jsem měla zrovna já. Nemluvím teď o nějaké hodnotě snad šperkařské, ta vysoká zřejmě nebude, ale o jistém poselství. Přední část medailonu s motivem Panny Marie z Guadalupe je totiž minerály nepohlcená, a jasně viditelná. Jako by nám ta žena chtěla opět něco říct.


A jaké je to poselství? V první chvíli jsem se cítila být osobně obdarovaná a ujištěná, že jsem pod ochranou. Docela jsem se totiž v té daleké zemi bála, i když jsem tu byla s manželem. Byla to ale individuální cesta, nemáme tu žádné známé, natož rodinu. A nejsme už nejmladší, abychom cestovali do dalekových zemí bez obav "co vše se může přihodit". Nejistota pramenila i díky naší mizerné znalosti angličtiny.

Obraz Panny Marie z Guadalupe má velmi zajímavou historii. Podrobněji je zaznamenána na wikipedii, která odkazuje na oficiální církevní zdroje. Ke zjevení došlo v r. 1531 v Mexiku, kde bylo také zaznamenáno nejdřív v indiánské řeči náhuatl. "Její šaty se podobaly slunci a vyzařovaly paprsky. A skála a kamení na místě, kde stála, byly proniknuty září a paprsky, takže vypadaly, jako by byly ze smaragdů a drahokamů, země zářila barvami duhy. Suché keře a kaktusy, které se tu vyskytují, vypadaly jako ze zelenavých per a jejich výhonky byly jako z tyrkysu, lupení a dokonce i trhny zářily jako zlato." píše se v indiánském záznamu zjevení dívky tmavší pleti a indiánského vzezření na Tepeyacu.
Na zmíněném kopci byl před dobytím Mexika španělskými kolonizátory pěstován kult bohyně plodnosti Tonantzin a bohyně země Coatlicue. Pro indiány tak bylo zjevení na jejich svatém pahorku jasné svým poselstvím, místní františkáni jej však přijímali nejdříve skepticky.
Důkazem přítomnosti Panny Marie se stalo její zobrazení na plášti Juana Diega, který přinesl zdejšímu biskupovi růže tak, jak Panna Marie řekla. Obraz na plášti přitom vykazuje spíše znaky fotografie, nejsou zde žádné tahy štětcem a je podivuhodné, že plátno z agáve přetrvalo až do dnešních dní. I když je vystavováno kouři ze svící a pod.
Záhadology jistě zaujme skutečnost, že v očích obrazu bylo po velkém zvětšení objeveno 12 postav, které se tu zrcadlí. Jedná se o lidi, kteří byli přítomni zjevení obrazu. Lidským okem je viditelná pouze největší z postav. Také původ pigmentů těchto siluet je neznámý.

Panna Marie Guadalupská se stala patronkou lidí nejen střední, ale i Latinské Ameriky. Je dodnes velmi uctívána.
Basilika Naší Paní Guadalupské je největší mariánskou svatyní na světě. Navštívuje jí kolem 20 miliónů věřících ročně. Ti se modlí před milostným obrazem La Virgen Morenita, Panny Marie Guadalupské. Guadalupe zamená v indiánském nářečí "Ta, která zvítězila nad hadem".

Plenér Loket 2017

8. srpna 2017 v 6:06 | Vlasta Fišrová |  Výstavy
Kromě fotografování se věnuji též psaní, a to nejen v mé profesi. Při publikování na FB a blogu iDNES jsem objevila pozvánku na Plenér Loket 2017.Přihlášky zájemců z řad amatérských fotografů přijímá: stepanka.bergerova@seznam.cz

Zrcadlení je mé oblbené fotografické téma, a tak pojedu. Jedná se totiž o nádherné město, kde jsem už několikrát byla, ale vždy spíš krátce. Teď si tedy užiji celý den, a navíc ve společnosti podobných bláznů, keří hledí do vody, aby uviděli něco neobvyklého a třeba i krásného. A pak se budeme předhánět, kdo má lepší fotku. Jako když rybáři ukazují své úlovky a plni hrdosti se s nimi fotí. My ty nejlepší fotky vystavíme ve foyer krajského úřadu Karlovarského kraje.


Tyto fotografie jsem vytvořila před několika lety v chomutovském parku. Chodívala jsem sem fotit na hladinu leknínového jezírka nebo pozorovala louže po dešti. Díky digitální technice je to celkem snadné, udělat zajímavou fotku, hlavně je třeba se dobře dívat, trochu experimentovat, a pak vybrat vhodnou kompozici či ořez v následné úpravě. Zajímavé prvky obrazu se samy na hladině nabídnou.


 


Letní radosti

26. června 2017 v 16:07 | Vlasta Fišrová
Sedím pod stromem, čtu si knížky, cestuji, vzdělávám se. Aspoň občas pomáhám svým blízkým a dělám užitečnou práci. Co víc si přát? Vlastně nemám nesplněná přání, spíš se snažím nepokazit příliš. Ať můžu mít čisté svědomí.Člověk míní, život mění

25. března 2017 v 5:53 | Vlasta Fišrová |  O mně
I když jsem věděla, že na práci kurátorky v galerii mám jen dvouletou pracovní smlouvu na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, tak loučení s touto prací a nástup do nové pro mě nebylo úplně snadné. Okolnosti tomu však chtěly a nakonec jsme spokojeni snad všichni. Kolegyně se mohla vrátit po mateřské na své místo a já dělám noviny, kde uplatňuji své fotografie i vidění světa. Samozřejmě v mantinelech této práci daných tím, kdo to platí.
Naštěstí mám hodně prostoru pro svojí kreativitu, vlastně se vše vyvíjelo určitým logickým směrem. Psala jsem už dřív, tak nyní by to mělo být už na profesionální úrovni.
Naštěstí potkávám lidi, od nichž se můžu učit, v redakční radě máme i spisovatelku, od které se učím. Někdy jsou to nervy a stres, ale nechci dopadnout jak moje známá, která po letech novinařiny skončila v nemocnici s nádorem na mozku. Takže střídám práci a potřebný relax.
A pořád ráda fotím, abych zachytila krásu. A přenesla jí na diváka.


Za přírodou do Klášterce nad Ohří

13. září 2016 v 15:46 | Vlasta Fišrová |  Oblíbená místa
Znáte zámecký park v Klášterci nad Ohří? Průběžně jej fotograficky dokumentuji, napsala jsem i článek na wikipedii. Je to mé oblíbené mésto plné zeleně a zajímavých architektonických odkazů k historii místa. Fotila jsem i pro účely tohoto článku do časopisu Kam po česku, který je k dostání zdarma v síti turistických informačních center.Co mě baví právě teď

21. května 2016 v 12:44 | Vlasta Fišrová
Rok se s rokem sešel a svou duši již nehledám. Už jsem jí totiž dávno našla. Protože mi ale přijde škoda, aby zanikl tento blog, kam jsem vložila spoustu svých fotografií, tak nějakou tu aktivitu tady přeci jen vyvinu. I když tu trochu mívám pocit, že "mluvím do zdi". Blogerů je příliš, tolik lidí má co říct. Svoboda říkat to, co chci, je obrovská, a možnosti nás všech toto sledovat omezené. Nakonec přeci není nad rozhovor mezi lidmi z očí do očí. Tak přidám jako aktualitu jednu fotku, kdy jsem si povídala s lidmi, kteří rádi naslouchají. Lidé střední generace totiž většinou "nemají čas", aby přišli do galerie, a tak galerie může přijít za těmi, kteří toho času mají relativně dost, ale zas už jim dobře neslouží tělesná schránka. Jsou to vděční posluchači. Ještě se chtějí něco dozvědět, něčím se potěšit. Třeba vzpomínkami. A krásou přírody. Tu jsem jim představila pomocí fotografií jedné z našich výstav.


Výstava ve Wiesenbadu

2. května 2015 v 16:25 | Vlasta Fišrová
Na pozvání galeristy p. Windricha z Annabergu nyní vystavuji své fotografie v Natur parku v lázeňském areálu Wiesenbadu. Jedná se o velmi pěkné prostředí moderního lázeňského domu, který je postaven v přírodním stylu. Hodně dřeva, vzdušnost, protékající voda, klid. Park tvoří také botanická a menší zoologická zahrada. O zdejším léčivém minerálním prameni se dozvíte více třeba tady:
Má výstava, která je volně přístupná v průchozím lázeňském areálu, zde potrvá do 14.5.2015. Další fotografie z vernisáže najdete tady:
Klášterecké poklady

1. ledna 2015 v 19:59 | Vlasta FišrováNyní v roli kurátorky Galerie Kryt

2. listopadu 2014 v 17:28 | Vlasta Fišrová |  O mně
Tak jsem se stala kurátorkou městské Galerie Kryt, kterou najdete v budově radnice města Klášterec nad Ohří. Jsem moc ráda, že se tak stalo hlavně díky mým předchozím aktivitám, několikaleté výstavní činnosti, kterou jsem vykonávala "jen" jako koníčka. A najednou se mi hodila i předchozí praxe z působení ve veřejné správě, vše se v určitou chvíli propojilo, a já mohla nastoupit do zaměstnání, které je doslova mým splněným snem. A hned první úkol byla docela výzva, nejsem příliš zvyklá mluvit na veřejnosti, ale povedlo se. Pan Ivan Mládek je velmi sympatický člověk, pohovořili jsme i osobně a to mi pomohlo zbavit se trémy. Na zahájení výstavy jeho obrazů přišlo hodně lidí, i paní starostka, a skvěle jsme se bavili. Pan Mládek sypal veselé příběhy jak z rukávu, a zůstal s námi na kus řeči i po vernisáži. Opravdu vydařená premiéra. Děkuji všem. A už vymýšlím další akce, mám hodně nápadů, teď je už jen zrealizovat. Cítím se v této práci jak ryba ve vodě. :-)

Celá fotogalerie je k prohlédnutí v sekci Galerie, stačí jen trochu zarolovat.


Kam dál